ព័ត៌មាន​ / News


តុលាការកំពូល និងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល សូមគោរពចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជា ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។

13 Oct 2023

តុលាការកំពូល និងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល សូមគោរពចូលរួមអបអរសាទរ ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ប៊ិន ឈិន ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី ឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជា ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។