កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ (សវនាការទី​ ១) ថ្ងៃទី 20-09-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 62 23-02-2023

១. ហេង ពិសិដ្ឋ

១. លឹម ម៉ៅ

មានមេធាវី

លោក ពេជ្រ អង្គ

បរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ
2 85 06-03-2023

១. ជា សុខនីហ្សា

១. ឈុន ចន្ទី

ហិង្សាដោយចេតនា
3 96 09-03-2023

១. រ័ត្ម ដែប

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន