កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 30-05-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៣ ដសក 06-02-2023

លោក សេង ម៉េង

លោកស្រី ពៅ សុខវី

សុំសិទ្ធិអំណាចមេបាក្នុងការគ្រប់គ្រងកូន ទាមទារសោហ៊ុយចាំបាច់ក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូន សុំធ្វើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម និងបំណុលរួម
2 ៤៥៤ 21-12-2022

១. លោកស្រី គង់ សុផណ្ណារី

២. លោកស្រី លី ច័ន្ទវលក្ខណ៍

មានមេធាវី

លោកស្រី អ៊ីវ សុជាតា

លោកស្រី វូ សោភា

មានមេធាវី

លោក ជា ឆៃនរ៉ា

សុំទាមទារប្រាក់កក់ចំនួន ១០.០០០$ (មួយម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក)
3 ៤៧០ 28-12-2022

លោកស្រី ខ្វាន់ សារ៉ាត

លោកស្រី ហែន សុវណ្ណ

ទាមទារឱ្យចុងចម្លើយធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុដីដែលមានទំហំ ៥៨១ម៉ែត្រការ៉េ