កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 10-07-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣៣ 30-01-2024

ឈ្មោះ ឆាយ មុំ

ឈ្មោះ ហម លឿន និង

ឈ្មោះ ប៉េង រ៉ូ ហៅ ប៉េង សារ៉ូ

មានមេធាវី

ស៊ុម ម៉ុល

សុំឱ្យទទួលស្គាល់ឈ្មោះ ឆាយ មុំ ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីដែលមានទំហំ ៣ហិកតា ៦៨អា
2 ៥៦ 12-02-2024

១. ក្រុមហ៊ុន ហ្គោដេន​ ជី ត្រេឌីង

ឯ.ក តំណាងដោយលោក

(Golden Chi Trading Co,.Ltd)  

Otaola Matin Eduardo

មានមេធាវី និត នីតិការ

មេធាវី គង់ ចរិយា

ក្រុមហ៊ុន ជាម តិច ខូអិលធីឌី

(Cheam Tech Co,.Ltd)

តំណាងដោយលោក ជាម តិច

មានមេធាវី យ័ន ស៊ីណាល់

មេធាវី ហុង ណាតា

មេធាវី ភិន ឈុននទៀង

និងមេធាវី មុត ហៀក

ទាមទារប្រាក់
3 ៧៧ 27-02-2024

ឈ្មោះ ខុង ស៊ាងហ៊ី

មានមធាវី

សៀង គ្រុយ

១. ឈ្មោះ សាន សុខា ឬឈិត សុខា

២. ឈ្មោះ ប៉ុក សៅខាន

៣. ឈ្មោះ គឹម ហួត

៤. ឈ្មោះ ពៅ សុគន្ធ

មានមេធាវី

សាន់ ជួយ

និងជីប ចណ្ណារ៉ុង

សុំមោឃភាពវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ,ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីដី និងកិច្ចសន្យាលក់ផ្ដាច់
4 ១៩៣ 17-05-2024

ឈ្មោះ ឌន សុខ

មានមេធាវី

គ្រី សេរីវិស្សុត

ឈ្មោះ ញឹក ប៊ុនហុង

មានមេធាវី

ម៉ៃ វណ្ណាឌី

សុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ប្រាក់កម្រៃជើងសារចំនួន ២៧២.១៦៩ ដុល្លារអាមេរិក មកឱ្យដើមចោទ